Termeni și condiții

www. uncaronline.ro este website-ul Uniunii Nationale a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariatilor din Romania (U.N.C.A.R.S.R), care este titularul website-ului. Produsele si serviciile descrise in acest website sunt valabile numai pentru U.N.C.A.R.S.R si casele de ajutor reciproc afiliate acesteia si sunt proprietatea exclusiva a acestora.

Accesul la prezentul website precum și folosirea acestuia sunt permise doar în concordanță cu termenii si condițiile de mai jos, precum și cu prevederile legale aplicabile în acest domeniu.

Vă rugăm să citiți cu atenție acești termeni și condiții. Prin accesarea și utilizarea website-ului se consideră că ați citit, ați înțeles și ați fost de acord cu termenii și condițiile. Dacă nu sunteți de acord, vă rugăm să nu utilizați website-ul nostru.

I. Informații generale

Utilizatorilor si vizitatorilor acestui website le este în mod expres interzis să folosească website-ul în scopul încărcării, descărcării, publicării sau transmiterii oricăror informații al căror conținut este ilegal sau contrar bunelor moravuri și ordinii publice.

Anumite date cu caracter personal sunt prelucrate prin intermediul website-ului. Detaliile privind prelucrarea acestor date cu caracter personal sunt disponibile în politica noastră de confidențialitate www.uncaronline.ro/confidentialitate și în politica de cookies https://wwwuncaronline.ro/cookies .

Datele personale ale fiecarui membru sunt prelucrate in mod individual, conform Consimtamantului acordat de acesta.

Utilizam diverse masuri tehnice si organizatorice pentru a asigura securitatea datelor dumneavoastra personale impotriva manipularii, pierderii, distrugerii, accesarii de catre persoane neautorizate, in mod accidental sau/si intentionat.

II. Drepturi de proprietate intelectuală

Conținutul website-ului incluzând, dar nelimitându-se la logo-uri, imagini, text, date, grafice, fotografii, ilustrații sau conținut multimedia, sunt proprietatea exclusivă a U.N.C.A.R.S.R., fiindu-i rezervate toate drepturile de proprietate intelectuală. Aceste elemente sunt protejate de legislația română și europeană referitoare la respectarea drepturilor de autor și a mărcilor. Website-ului www.uncar.ro inclusiv zona destinata membrilor caselor de ajutor reciproc si sursele tehnice ale tuturor serviciilor prezente si viitoare aparțin U.N.C.A.R.S.R

Orice încercare de orice natură de modificare a acestui website, cu excepția deținătorului său legal – U.N.C.A.R.S.R, precum şi realizarea de link-uri către website, fără acordul în prealabil din partea U.N.C.A.R.S.R dă dreptul acesteia să se adreseze instanțelor legale competente pentru sancționarea acestor fapte.

Este interzisă și ilicită orice reproducere sau reprezentare, chiar și parțială, prin orice mijloace, realizată fără acordul scris, prealabil și expres al U.N.C.A.R.S.R Nerespectarea acestei interdicții angajează responsabilitatea autorului său.

NU ESTE PERMISĂ copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui website sau a oricărei părți a acestuia.

III. Link

Website-ul poate conține hyperlink-uri care permit conectarea automată la diferite website-uri terțe. Aceste website-uri terțe sunt proprietatea unor terți și sunt administrate de aceștia U.N.C.A.R.S.R nu își asumă nici o responsabilitate si nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura altor website-uri terțe. UNCARSR nu își asumă nici o responsabilitate privind sistemul de protecție a confidențialității utilizat de aceste website-uri. Pentru respectivele website-uri terțe, titularii website-urilor poartă întreaga răspundere.

Punerea în aplicare a unui hyperlink către orice secțiune a acestui website necesită acordul scris, prealabil și expres al U.N.C.A.R.S.R

IV. Limitări de responsabilitate

U.N.C.A.R.S.R poate pune la dispozitia caselor de ajutor reciproc afiliate modulul de membri aflat pe website-ul www.uncar.ro in baza unor acorduri semnate de parti. In baza acestor acorduri casa de ajutor reciproc are acces la sectiunea destina acesteia, fiind direct răspunzătoare de toate informaţiile furnizate în cadrul acestui modul in relatia cu membrii acesteia.

Orice persoană care dorește să contracteze serviciile prezentate in modulul de membru este rugată să contacteze casa de ajutor reciproc telefonic sau la sediu pentru a se informa atât asupra disponibilității serviciului în cauză, cât și asupra condițiilor contractuale.

U.N.C.A.R.S.R își rezervă dreptul de a modifica conținutul și/sau structura website-ului în orice moment și fără o informare prealabilă a utilizatorului.

U.N.C.A.R.S.R nu poate fi ținut responsabil în niciun fel în fața niciunui utilizator al website-ul decât în limita prevederilor înscrise în cadrul termenilor și condițiilor.

Nu garantăm acuratețea, actualitatea sau caracterul complet a oricărei informații publicate pe website. Am încercat să ne asigurăm că toate informațiile furnizate pe website sunt corecte în momentul publicării. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru erorile, omisiunile sau informațiile inexacte de pe website. Mai mult, nu garantăm că website-ul și conținutul acestuia sunt potrivite cerințelor utilizatorilor sau că website-ul va fi disponibil neîntrerupt.

U.N.C.A.R.S.R nu este responsabil pentru prejudiciile ce pot fi create ca urmare a utilizării neautorizate a informațiilor și materialelor publicate pe website.

U.N.C.A.R.S.R nu este responsabil pentru eventualele costuri și/sau pierderi de orice fel suportate/rezultate ca urmare a folosirii informațiilor și materialelor publicate pe website.

În nici un caz nu vom fi răspunzători în cazul în care va fi înregistrată vreo pierdere, inclusiv, dar fără a se limita la pierderea sau la daunele rezultate din imposibilitatea utilizării, pierderea datelor sau a profitului, care decurg din sau în legătură cu utilizarea acestui website sau a oricărei informații.

Nu suntem răspunzători în niciun fel în cazul unui eveniment de forță majoră, respectiv al unui eveniment care excede controlul U.N.C.A.R.S.R care ne împiedică să respectăm oricare dintre obligațiile ce decurg din acești termeni și condiții, incluzând, dar nelimitându-se la, atacurile de tipul blocarea serviciului, neîndeplinirea obligațiilor de către o terță parte furnizor de utilități sau de hosting, probleme tehnice neprevăzute, greve, revolte, incendii și orice alte evenimente naturale, război, ostilități (indiferent dacă războiul este declarat sau nu), invazie, acțiuni ale dușmanilor, mobilizare armată, rechiziție sau embargo.

Utilizatorul este responsabil în mod exclusiv pentru orice decizie în legătură cu utilizarea datelor și a informațiilor existente pe website sau în materialele promoționale.

V. Politica de plati in relatia cu Prestatorul de servicii de plata

In cadrul modulul de membri aflat pe website-ul www.uncaronline.ro nu se pot cumpăra produse fizice

Plățile prin furnizorul de servicii reprezentat prin site-ul www.netopia.ro fac referire la:

– Aportul initial am membrului, se va plati doar la inscrierea membrului;

– Depunerea în Fondul Social al membrului;

– Plata ratei si a dobaznii la împrumutul acordat membrului;

– Alte plăți/cotizații, după caz.

Membrul poate initia plati catre casa de ajutor reciproc prin intermediul unui Prestator de servicii de initiere a platii, daca are cont de membru pe www.uncar.ro/membri.

Sumele transferate se vor face in baza calitatii de membru al unei casei de ajutor reciproc, in baza contractului de imprumut aflat in derulare, in baza cererii de inscriere a membrului si in baza altor cereri, dupa caz.

Membru intelege si accepta ca responsabilitatea pentru modul de utilizare si accesare a datelor si informatiilor transmise Prestatorului de servicii de plata revine in totalitate acestuia.

UNCARSR si CAR nu pot fi tinute raspunzatoare pentru daunele/prejudiciile suferite de membru, ca urmare a nerespectarii de catre acesta si/sau de catre Prestatorul de servicii de plata a obligatiilor legale si/sau contractuale ce ii/le revin.

UNCARSR si CAR nu pot fi tinute raspunzatoare pentru pagubele produse membrilor ca urmare a fraudei sau a neglijentei Prestatorului de servicii de plata in adoptarea masurilor de securitate adecvate pentru protejarea confidentialitatii si a integritatii datelor aferente platilor/informarilor cu privire la conturile membrilor.

UNCARSR si CAR nu pot fi tinute raspunzatoare pentru prejudicii directe sau indirecte rezultate din neexecutarea operatiunilor de plata initiate de membru prin Prestatorul de servicii de initiere a platii

Membrul are obligatia de a pastra in siguranta elementele de securitate personalizate precum si dispozitivele electronice care le stocheaza sau le genereaza, acesta fiind pe deplin raspunzator pentru orice pierdere, dauna directa sau indirecta suferita, in cazul furnizarii elementelor de securitate unor terti, inclusiv Prestatorului de servicii de initiere a platii.

In situatia in care pentru un cont online detinut de membru a incetat calitatea de membru al unei casei de ajutor reciproc, contul devine inaccesibil online, nefiind posibila utilizarea serviciilor de initiere a platii, pentru respectivul cont.

Politica de anulare

Pentru tranzacțiile care au fost efectuate în mod eronat, vă rugam să contactați casa de ajutor reciproc unde sunteti membru la datele de contact afisate in contul de membru sau pe www.uncar.ro la sectiunea contact.

Solicitarea de anulare/restituire va fi luată în considerare doar dacă cererea de anulare a fost transmisă către casa de ajutor reciproc unde sunteti membru în mai puțin de 24 de ore de la efectuarea tranzacției.

Sumele transferate în mod eronat și pentru care se solicită restituirea (totală sau parțială)* vor fi returnate în același cont din care a fost făcută plata, în maximum 15 zile lucrătoare.

Casele de ajutor reciproc se obliga sa execute instructiunile de plata transmise electronic de catre membri, cu conditia ca acestea sa respecte conditiile prevazute in Contractul de imprumut sau in cerere de inscriere.

*Notă: Taxele de transfer inter-bancare pentru sumele restituite vor fi reținute din suma care urmează să fie transferată către membru. În cazul în care suma care urmează să fie restituită este mai mică decât suma taxelor, procesul de returnare se închide iar suma nu se mai transferă, ea fiind alocată în dreptul cauzei pentru care a fost făcut inițial transferul (fond social și/sau împrumut).

Dacă anularea este efectuată cu mai mult de 24 de ore de la efectuarea tranzacției, suma plătită nu va fi restituită și va fi alocată în dreptul cauzei pentru care a fost făcut transferul (fond social și/sau împrumut).

VI. Legea aplicabilă

Termenii și condițiile sunt supuse legii române. Eventualele litigii apărute în legătură cu termenii și condițiile se vor rezolva pe cale amiabilă, iar în cazul în care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi declarată nulă sau nevalidă, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze, care rămân în vigoare și își vor produce efectele.

VII. Actualizări ale termenilor și condițiilor

Dacă în viitor va fi necesar să revizuim acești termeni și condiții, vom publica pe website termenii și condițiile revizuite și vom semnala versiunea actualizată modificând data „Ultimei actualizări” din partea de sus a termenilor și condițiilor. Utilizatorii sunt de acord sa reciteasca aceasta secțiune a website-ului în mod regulat, iar accesul dvs. repetat sau utilizarea acestui website vor constitui dovada că ați fost de acord cu aceste schimbări.

VIII. Contact

Dacă aveți întrebări, reclamații sau aveți nevoie de informații suplimentare despre acești termeni și condiții, vă rugăm să ne contactați la adresa uncar@uncar.ro și vom face tot posibilul să răspundem în cel mai scurt timp.

background